Tutkimus

FINSCI-tutkimushanke

Skope ry vastaa FINSCI-tutkimushankkeen ulkoisesta viestinnästä sekä järjestää erilaisia kampanjoita, tapahtumia ja tempauksia mm. suomalaisten tutkijoiden tunnettuuden lisäämiseksi. Skopen tavoitteena on myös löytää tiedeviestinnän ulkopuolelle jäävät ryhmät, kartoittaa osallistumiseen liittyviä esteitä sekä kehittää tiedeviestintää helpommin lähestyttäväksi ja osallistavaksi näiltä aiemmin tunnistamattomilta kohderyhmiltä saatavan palautteen perusteella. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto.

finsci.fi

 

Utelias luokka

Utelias luokka perustuu Englannissa kehitettyyn “Creative Partnerships” -ohjelmaan, jossa tuodaan luovan alan työntekijöitä kouluihin luomaan uudenlaisia tapoja ja menetelmiä oppiaineiden opetukseen yhteistyössä opettajien kanssa. Menetelmän tavoitteena on tukea oppilaiden luovaa ja kriittistä ajattelua, akateemisia taitoja, sosiaalisia taitoja, koulumotivaatiota ja minäkuvan kehitystä.

Mitä tutkitaan?

Niilo Mäki Instituutti, Skope ry ja Opetus- ja kulttuuriministeriö tutkivat Utelias luokka -pilotin hyötyjä ja sovellettavuutta Suomessa.

Hankkeessa toteutettavaa aivotutkimusta tukee Helsingin yliopiston CICERO Learning -verkosto.

Voit tutustua raporttiin tutkimuksen tuloksista tarkemmin täällä.