Utelias luokka

Utelias luokka perustuu Englannissa kehitettyyn “Creative Partnerships” -ohjelmaan, jonka tavoitteena on tuoda luovan alan työntekijöitä kouluihin toimimaan yhteistyössä opettajien kanssa ja luomaan uudenlaisia tapoja ja menetelmiä oppiaineiden opetukseen. Menetelmän tavoitteena on tukea oppilaiden luovaa ja kriittistä ajattelua, akateemisia taitoja, sosiaalisia taitoja, koulumotivaatiota ja minäkuvan kehitystä.

Mitä tutkitaan?

Niilo Mäki Instituutti, Skope ry ja Opetus- ja kulttuuriministeriö lähtivät tutkimaan Utelias luokka -pilotin hyötyjä ja sovellettavuutta Suomessa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Utelias luokka -hankkeeseen osallistumisen vaikutusta:

    • Lasten ja opettajien näkemyksiin koulunkäynnistä, kriittisestä ajattelusta, luovuudesta ja empatiasta kyselyiden avulla
    • Empatiataitojen kehitykseen laajasti käytettyjen testien ja kyselyiden avulla
    • Tunnetiedon käsittelyn kehittymiseen tätä heijastavien aivovasteiden mittaamisella

Hankkeessa toteutettavaa aivotutkimusta tukee Helsingin yliopiston CICERO Learning -verkosto.

Voit tutustua raporttiin tutkimuksen tuloksista tarkemmin täällä.