Mitä teemme?

Tapahtumat

Järjestämme avoimia tapahtumia tieteeseen, tiedonmuodostukseen, kriittiseen ajatteluun ja tutkimuksen tekemiseen liittyvistä aiheista.

SKOPEHACKS – Skope ry:n tapahtumat

Tutkimus

Teemme tutkimusyhteistyötä eri tahojen kanssa ja autamme ottamaan asioista selvää tieteen keinoin.

 

FINSCI-tutkimushanke

Skope ry vastaa FINSCI-tutkimushankkeen viestinnästä.

finsci.fi

 

Utelias luokka

Utelias luokka perustuu Englannissa kehitettyyn “Creative Partnerships” -ohjelmaan, jossa tuodaan luovan alan työntekijöitä kouluihin luomaan uudenlaisia tapoja ja menetelmiä oppiaineiden opetukseen yhteistyössä opettajien kanssa. Menetelmän tavoitteena on tukea oppilaiden luovaa ja kriittistä ajattelua, akateemisia taitoja, sosiaalisia taitoja, koulumotivaatiota ja minäkuvan kehitystä.

Mitä tutkitaan?

Niilo Mäki Instituutti, Skope ry ja Opetus- ja kulttuuriministeriö tutkivat Utelias luokka -pilotin hyötyjä ja sovellettavuutta Suomessa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Utelias luokka -hankkeeseen osallistumisen vaikutusta:

    • Lasten ja opettajien näkemyksiin koulunkäynnistä, kriittisestä ajattelusta, luovuudesta ja empatiasta kyselyiden avulla
    • Empatiataitojen kehitykseen laajasti käytettyjen testien ja kyselyiden avulla
    • Tunnetiedon käsittelyn kehittymiseen tätä heijastavien aivovasteiden mittaamisella

Hankkeessa toteutettavaa aivotutkimusta tukee Helsingin yliopiston CICERO Learning -verkosto.

Voit tutustua raporttiin tutkimuksen tuloksista tarkemmin täällä.